ROOS BASEBALL TEAM

Tag: 2013 Fresno

 • Wilkins, Aaron

  Tours: 2012 Australia2014 Hawaii Representative: 2016 Baseball NSW Under 18 Team

 • Sammes, James

  Tours: 2013 Fresno Representative: 2016 Baseball NSW Under 18 Team

 • Inglis, Brad

  Tournaments: 2013 Fresno USA 2018 ACT Under 18 Team Boston Red Sox, Gulf Coast League

 • Cooper-Vassalakis, Kai

  Tournaments: 2013 Fresno USA 2016 ACT Under 18 team Grand Canyon University Phoenix Arizona